آخرین مطالب

بنیادهای فلسفی علم فرهنگ

آیین بزرگداشت و رونمایی از آخرین کتاب مرحوم محمدعلی مرادی شامگاه دیروز ۲ مهر در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم که با پخش کلیپی از زندگی محمدعلی مرادی و تجلیل از یاد او همراه بود، نعمت‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اسماعیل خلیلی، پژوهشگر در محل انتشارات علمی و فرهنگی، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و در پایان مراسم رونمایی انجام شد.

تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی

نخستین کتاب «محمدعلی مرادی» با عنوان «تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی» در نبود او، شنبه ششم مردادماه روانه کتابفروشی‌ها می‌شود.

فراخوان بزرگداشت ابراهیم ملک اسماعیلی

بیش از سده‌ای است که زبان فارسی جدید با چالش و ضرورت ترجمه رویارویی دارد و برای محمدعلی مرادی که پژوهشگر و دانش‌آموخته فلسفه بود ترجمه متن‌‏های اصلی فلسفی اهمیت داشت. او شش متن دوران جدید (سه کتاب از کانت، دو کتاب از هگل و یک کتاب از هایدگر) را بسیار مهم و حتی اساسی می‌دانست .

ادامه راه

نقد خویشتن در سفر فلسفی محمدعلی مرادی:
نقد خویشتن در سفر فلسفی محمدعلی مرادی:

گذار از بیرون به درون، از غرب به ایران و از سیاست به فرهنگ
محمد سالاری

به نظر می‌رسد با مشکلات زیادی که دراوایل ده شصت مواجه شد ، عامل اصلی در چرخشی باشد که من نام آن را چرخش کوپرنیکوسیِ محمدعلی مرادی گذاشته‌ام.

عکس دیوار داخلی برج علی آباد کشمر -معمارنت
حافظه، انتظارهای زمانی و بحران جهان

محمد سالاری
تاریخ اندیشه بشری، آکنده از پرسش دربارة حافظه است، که چیستی حافظه، گونه‌های آن و جایگاهش را در بر می‌گیرد. آن‌گونه که در مباحث روان‌شناسی و شناخت‌شناسی پرتکرار است، حافظه توانایی به‌یادسپردن و به‌یادآوردن رویدادها است، که به‌طور عمده در انسان و در برخی جانوران هوش‌مند یافت می‌شود. اما مرلوپونتی، حافظه را صرفاً مرتبط با رویدادها نمی‌شمرد.

امید؛ خیال خیر مشترک است در افق

سارا کریمی
این متن را در روزگاری می‌نویسم که امید کمرنگ شده، چراغی در اذهان نیست و خیال‌های رسیدن به آینده‌ای بهتر در دوردست‌ها محو شدند. گویی یوتوپیاهای آدمی جز سرابی بیش نبوده است. هنگامه خطر است، اما به قول فرزانه‌ای 1 که از میان ما رفت؛ «هرجا که خطر هست، امید هم همانجاست.»

شهر و امکان تخیل فعال

محمد سالاری
توجه به نیرویی با نام خیال، ریشه در دستاوردهای ملت کوچک یونان دارد، آن‌جا که افلاطون در کتاب جمهوری، با پی بردن به این نیرو، آن را در پایین‌ترین مرتبه شناخت طبقه‌بندی کرد. اما ارسطو این نیرو را از جمله نیروهایی دانست که خاص انسان و عامل حفظ و ضبط صورت‌ها در نفْس است.

فلسفة سفر

محمد سالاری
«سفر مرحله‌ای از خود به در شدن است، برای یافتن من‌ی گسترده‌تر،  به هر بیان و با هر انگیزه. به هنگام سفر، خود را آماده رویاروی با دیگری می‌کنیم، از امن و امان خانه در می‌گذریم و حاضریم برای دستیابی به مقصد سفر، ناهمواری‌های راه را پذیرا باشیم.»

محمدعلی مرادی برای جامعه امروز ایران و کنشگران فرهنگی چه پیشنهادی داشت؟
محمدعلی مرادی برای جامعه امروز ایران و کنشگران فرهنگی چه پیشنهادی داشت؟

یادبود دومین سالگشت در گذشت معلم فلسفه
محمد رضا رهبری

قهرمان نیستی خودش بود
قهرمان نیستی خودش بود

احسان پویافر

برای دومین سالِ نبودنت

جای خالی محمدعلی مرادی
جای خالی محمدعلی مرادی

یادداشتی به مناسبت دومین سالگرد درگذشتش
مریم کهنسال نودهی1

 

کرانه‌های دانشگاه
کرانه‌های دانشگاه

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 

دکتر مرادی رفت
دکتر مرادی رفت

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 

فیلسوف قلندر
فیلسوف قلندر

مجید زهتاب
سردبیر فصلنامۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه

نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»
نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»

سارا رحمتی سایه
دانشجوی معماری منظر، دانشگاه شهیدبهشتی

محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی
محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی

محمد سالاری
پژوهشگر علوم اجتماعی

محمدعلی مرادی در کلاس درس
محمدعلی مرادی در کلاس درس

حمیده(ساره) امیریزدانی1

کارنامۀ دانشگاهی مبارز ناآرام

گزارشی از زندگی علمی شادروان محمدعلی مرادی

رضا نساجی
پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی

 

دوستی

به پاس همراهی با دکتر محمدعلی مرادی

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی
زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی

محمد سالاری
پژوهشگر علوم اجتماعی

در راه بودگی
در راه بودگی

مواجهاتی با هایدگر
احسان پویافر