آکادمی موازی؛ تاریخ و مؤلفه‌های ضرور
آکادمی موازی؛ تاریخ و مؤلفه‌های ضرور

گفت و گو با محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه از دانشگاه برلین
مصاحبه کننده: کبوتر ارشدی

ایستاده بر مدار ایدئولوژی و پیکارجویی
تاملی بر دیدگاه‌های نظریه‌پرداز ایرانشهری در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی مرادی- ایستاده بر مدار ایدئولوژی و پیکارجویی

دکتر محمدعلی مرادی استاد فلسفه از منتقدان اندیشه‌های علی شریعتی، جواد طباطبایی و آرامش دوستدار...

فلسفه عرصه مرید و مرادبازی نیست/ مهمترین متون فلسفه غرب
فلسفه عرصه مرید و مرادبازی نیست/ مهمترین متون فلسفه غرب

بازنشر گفتگوی مهر با محمدعلی مرادی؛
فلسفه عرصه مرید و مرادبازی نیست/ مهمترین متون فلسفه...