تب‌های اولیه

آکادمی موازی؛ تاریخ و مؤلفه‌های ضرور

آکادمی موازی؛ تاریخ و مؤلفه‌های ضرور

گفت و گو با محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه از دانشگاه برلین
مصاحبه کننده: کبوتر ارشدی

فرایند شکل‌گیری آکادمی موازی در غرب و ایران از موضوعات پراهمیت نهاد علم در ایران است، در اروپا آکادمی موازی نهادی بود که به تقسیم علوم بر پایه دانشگاه‌های رسمی شک کرد، بنابراین در نهاد موازی دانش به موضوعی پرداخته شد که دانشگاه رسمی به آن اهمیت نداده بود. در ایران اما آکادمی موازی نه از منظر علم و دانش بلکه از حیث سیاسی وارد حوزه موازی شد و عملاً هم بسیار ابعاد پراگماتیک سلبریتی‌وار پیدا کرد. استادی که هنوز در نهاد دانشگاه است وارد دعوا در همان نهاد نمی‌شود و وارد آکادمی موازی می‌شود. فرایند تکوین آکادمی موازی نیازمند تأمل نظری و تاریخی است.

 

تعداد بازدید : 106

تب‌های اولیه