آخرین مطالب

بنیادهای فلسفی علم فرهنگ

آیین بزرگداشت و رونمایی از آخرین کتاب مرحوم محمدعلی مرادی شامگاه دیروز ۲ مهر در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم که با پخش کلیپی از زندگی محمدعلی مرادی و تجلیل از یاد او همراه بود، نعمت‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اسماعیل خلیلی، پژوهشگر در محل انتشارات علمی و فرهنگی، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و در پایان مراسم رونمایی انجام شد.

تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی

نخستین کتاب «محمدعلی مرادی» با عنوان «تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی» در نبود او، شنبه ششم مردادماه روانه کتابفروشی‌ها می‌شود.

ادامه راه

محمدعلی مرادی برای جامعه امروز ایران و کنشگران فرهنگی چه پیشنهادی داشت؟
محمدعلی مرادی برای جامعه امروز ایران و کنشگران فرهنگی چه پیشنهادی داشت؟

یادبود دومین سالگشت در گذشت معلم فلسفه
محمد رضا رهبری

قهرمان نیستی خودش بود
قهرمان نیستی خودش بود

احسان پویافر

برای دومین سالِ نبودنت

جای خالی محمدعلی مرادی
جای خالی محمدعلی مرادی

یادداشتی به مناسبت دومین سالگرد درگذشتش
مریم کهنسال نودهی1

 

کرانه‌های دانشگاه
کرانه‌های دانشگاه

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 

دکتر مرادی رفت
دکتر مرادی رفت

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 

فیلسوف قلندر
فیلسوف قلندر

مجید زهتاب
سردبیر فصلنامۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه

نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»
نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»

سارا رحمتی سایه
دانشجوی معماری منظر، دانشگاه شهیدبهشتی

محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی
محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی

محمد سالاری
پژوهشگر علوم اجتماعی

محمدعلی مرادی در کلاس درس
محمدعلی مرادی در کلاس درس

حمیده(ساره) امیریزدانی1

کارنامۀ دانشگاهی مبارز ناآرام

گزارشی از زندگی علمی شادروان محمدعلی مرادی

رضا نساجی
پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی

 

دوستی

به پاس همراهی با دکتر محمدعلی مرادی

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی
زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی

محمد سالاری
پژوهشگر علوم اجتماعی

در راه بودگی
در راه بودگی

مواجهاتی با هایدگر
احسان پویافر

 

درآمدی بر پدیدارشناسی نوین
درآمدی بر پدیدارشناسی نوین

احسان مروجی
دانش‌آموختۀ ‌دکتری فلسفه

در نومیدی پس از فیلسوف امید

رضا نساجی
پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی

فیلسوفی صمیمی و ماندگار
فیلسوفی صمیمی و ماندگار

مرضیه دافعیان
فوق لیسانس انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی، مؤسسۀ عالی بین‌الملل و توسعۀ ژنو